Welkom bij schoonmaakbedrijf Helder Facilitaire Diensten uit Alkmaar!

24 uur service bel 072 - 820 09 07

Volg ons: Facebook van schoonmaakbedrijf Helder Facilitaire Diensten Youtube van schoonmaakbedrijf Helder Facilitaire Diensten

Disclaimer voor helderfacilitair.nl

Helder Facilitaire diensten (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Helder Facilitair, verleent u hierbij toegang tot helderfacilitair.nl publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Helder Facilitair behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op helderfacilitair.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Helder Facilitair spant zich in om de inhoud van helderfacilitair.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op helderfacilitair.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Helder Facilitair. In het bijzonder zijn alle prijzen op helderfacilitair.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op helderfacilitair.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Helder Facilitair nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Helder Facilitair. De inhoud van helderfacilitair.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van helderfacilitair.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.